واردات نفت کره جنوبی از ایران بیش از 2 برابر شد

واردات نفت کره جنوبی از ایران بیش از 2 برابر شد
ایرنا نوشت: براساس گزارش صنعتی کره جنوبی که روز یکشنبه منتشر شد، واردات نفت این کشور از ایران در 9 ماه نخست سال 2016 در مقایسه با مدت مشابه سال 2015 بیش از 2 برابر شده است.

واردات نفت کره جنوبی از ایران بیش از 2 برابر شد

ایرنا نوشت: براساس گزارش صنعتی کره جنوبی که روز یکشنبه منتشر شد، واردات نفت این کشور از ایران در 9 ماه نخست سال 2016 در مقایسه با مدت مشابه سال 2015 بیش از 2 برابر شده است.
واردات نفت کره جنوبی از ایران بیش از 2 برابر شد