واشنگتن‌پست: برای ایران، برجام فاجعه‌بارترین توافق است

واشنگتن‌پست: برای ایران، برجام فاجعه‌بارترین توافق است
جانشین سردبیر روزنامه مطرح آمریکایی ضمن هشدار درباره مواضع ضدبرجامی رئیس‌جمهور این کشور نوشت: «برای ایران توافق هسته‌ای(برجام)، فاجعه‌بارترین توافق است».

واشنگتن‌پست: برای ایران، برجام فاجعه‌بارترین توافق است

جانشین سردبیر روزنامه مطرح آمریکایی ضمن هشدار درباره مواضع ضدبرجامی رئیس‌جمهور این کشور نوشت: «برای ایران توافق هسته‌ای(برجام)، فاجعه‌بارترین توافق است».
واشنگتن‌پست: برای ایران، برجام فاجعه‌بارترین توافق است