واشنگتن: بمب‌افکن‌های روس فعلا ایران را ترک کرده‌اند/بحث انجام عملیات از ایران از ماه‌ها قبل مطرح بود

واشنگتن: بمب‌افکن‌های روس فعلا ایران را ترک کرده‌اند/بحث انجام عملیات از ایران از ماه‌ها قبل مطرح بود
یک مقام آمریکایی می‌گوید بمب‌افکن‌های روس پس از بمباران مواضع داعش در سوریه، به روسیه بازگشته‌اند.

واشنگتن: بمب‌افکن‌های روس فعلا ایران را ترک کرده‌اند/بحث انجام عملیات از ایران از ماه‌ها قبل مطرح بود

یک مقام آمریکایی می‌گوید بمب‌افکن‌های روس پس از بمباران مواضع داعش در سوریه، به روسیه بازگشته‌اند.
واشنگتن: بمب‌افکن‌های روس فعلا ایران را ترک کرده‌اند/بحث انجام عملیات از ایران از ماه‌ها قبل مطرح بود

خرم خبر