واشنگتن: پوتین نشان داد که مسئولیت خاصی برای کمک به دولت سوریه دارد

واشنگتن: پوتین نشان داد که مسئولیت خاصی برای کمک به دولت سوریه دارد
وزارت خارجه آمریکا به دیدار صمیمانه روسای جمهور روسیه و سوریه در سوچی واکنش نشان داد.

واشنگتن: پوتین نشان داد که مسئولیت خاصی برای کمک به دولت سوریه دارد

وزارت خارجه آمریکا به دیدار صمیمانه روسای جمهور روسیه و سوریه در سوچی واکنش نشان داد.
واشنگتن: پوتین نشان داد که مسئولیت خاصی برای کمک به دولت سوریه دارد