واژگونی اتوبوس محور یاسوج به اقلید از مرز 20 کشته گذشت/حضور نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد در بیمارستان شهید بهشتی یاسوج

واژگونی اتوبوس محور یاسوج به اقلید از مرز 20 کشته گذشت/حضور نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد در بیمارستان شهید بهشتی یاسوج
یک منبع آگاه گفت: واژگونی اتوبوس محور یاسوج به اقلید از مرز 20 کشته گذشت.

واژگونی اتوبوس محور یاسوج به اقلید از مرز 20 کشته گذشت/حضور نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد در بیمارستان شهید بهشتی یاسوج

یک منبع آگاه گفت: واژگونی اتوبوس محور یاسوج به اقلید از مرز 20 کشته گذشت.
واژگونی اتوبوس محور یاسوج به اقلید از مرز 20 کشته گذشت/حضور نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد در بیمارستان شهید بهشتی یاسوج

نصب تلگرام فارسی