واکنش جماران به روزنامه جوان: حتی دشمنان نظام و امام چنین بی انصاف نیستند!؟

واکنش جماران به روزنامه جوان: حتی دشمنان نظام و امام چنین بی انصاف نیستند!؟
پایگاه اطلاع رسانی جماران در واکنش به انتشار یادداشتی با عنوان ” حصر ارزش، حصر ضد ارزش! آقای کروبی!” در روزنامه جوان خواستار اقدام بایسته قوه قضاییه و وزارت ارشاد با این روزنامه شد.

واکنش جماران به روزنامه جوان: حتی دشمنان نظام و امام چنین بی انصاف نیستند!؟

پایگاه اطلاع رسانی جماران در واکنش به انتشار یادداشتی با عنوان ” حصر ارزش، حصر ضد ارزش! آقای کروبی!” در روزنامه جوان خواستار اقدام بایسته قوه قضاییه و وزارت ارشاد با این روزنامه شد.
واکنش جماران به روزنامه جوان: حتی دشمنان نظام و امام چنین بی انصاف نیستند!؟

خرید بک لینک

مرکز فیلم