واکنش دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل به ادعاهای بی اساس نیکی هیلی

واکنش دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل به ادعاهای بی اساس نیکی هیلی
دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل در واکنش به ادعاهای هیلی با اشاره به نقش آمریکا در گسترش داعش و تروریسم در منطقه اعلام کرد: مداخلات غیرقانونی این کشور در عراق، لیبی، سوریه و لبنان منجر به بی ثباتی در این کشورها شده است.

واکنش دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل به ادعاهای بی اساس نیکی هیلی

دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل در واکنش به ادعاهای هیلی با اشاره به نقش آمریکا در گسترش داعش و تروریسم در منطقه اعلام کرد: مداخلات غیرقانونی این کشور در عراق، لیبی، سوریه و لبنان منجر به بی ثباتی در این کشورها شده است.
واکنش دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل به ادعاهای بی اساس نیکی هیلی