واکنش متفاوت علی مطهری به پیروزی دونالد ترامپ: به نفع ایران است /مواضعش در سوریه خوب بود

واکنش متفاوت علی مطهری به پیروزی دونالد ترامپ: به نفع ایران است /مواضعش در سوریه خوب بود
ایسنا نوشت: نائب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت که ریاست جمهوری ترامپ به نفع ایران خواهد بود.

واکنش متفاوت علی مطهری به پیروزی دونالد ترامپ: به نفع ایران است /مواضعش در سوریه خوب بود

ایسنا نوشت: نائب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت که ریاست جمهوری ترامپ به نفع ایران خواهد بود.
واکنش متفاوت علی مطهری به پیروزی دونالد ترامپ: به نفع ایران است /مواضعش در سوریه خوب بود

تلگرام نارنجی