واکنش مولاوردی به اخبار ضرب و شتم دستگیر شدگان جریان «دختران خیابان انقلاب»

واکنش مولاوردی به اخبار ضرب و شتم دستگیر شدگان جریان «دختران خیابان انقلاب»
ایسنا نوشت: دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی گفت: رعایت قانون و حقوق شهروندی برای کسانی که حتی قانون را زیر پا گذاشته‌اند نیز الزامی است و ضرورت دارد تا ضابطین و پلیس آموزش دیده باشند و این موضوع را از طریق وزیر کشور پیگیری کردم.

واکنش مولاوردی به اخبار ضرب و شتم دستگیر شدگان جریان «دختران خیابان انقلاب»

ایسنا نوشت: دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی گفت: رعایت قانون و حقوق شهروندی برای کسانی که حتی قانون را زیر پا گذاشته‌اند نیز الزامی است و ضرورت دارد تا ضابطین و پلیس آموزش دیده باشند و این موضوع را از طریق وزیر کشور پیگیری کردم.
واکنش مولاوردی به اخبار ضرب و شتم دستگیر شدگان جریان «دختران خیابان انقلاب»
(“false”===a.adult