واکنش کره شمالی به روی کار آمدن ترامپ

واکنش کره شمالی به روی کار آمدن ترامپ
ایرنا نوشت: کره شمالی روز پنجشنبه اعلام کرد که حتی با روی کار آمدن دونالد ترامپ از حزب جمهوریخواه به عنوان رئیس جمهوری جدید آمریکا، این کشور برنامه هسته‌ای خود را رها نخواهد کرد.

واکنش کره شمالی به روی کار آمدن ترامپ

ایرنا نوشت: کره شمالی روز پنجشنبه اعلام کرد که حتی با روی کار آمدن دونالد ترامپ از حزب جمهوریخواه به عنوان رئیس جمهوری جدید آمریکا، این کشور برنامه هسته‌ای خود را رها نخواهد کرد.
واکنش کره شمالی به روی کار آمدن ترامپ

ارتقا اندروید