واکنش کیهان به فایل صوتی منتشر شده از آیت‌الله منتظری درباره اعدام‌های سال 67

واکنش کیهان به فایل صوتی منتشر شده از آیت‌الله منتظری درباره اعدام‌های سال 67
حسین شریعتمداری در سرمقاله کیهان نوشت؛

واکنش کیهان به فایل صوتی منتشر شده از آیت‌الله منتظری درباره اعدام‌های سال 67

حسین شریعتمداری در سرمقاله کیهان نوشت؛
واکنش کیهان به فایل صوتی منتشر شده از آیت‌الله منتظری درباره اعدام‌های سال 67

تکست آهنگ