وحدت و اشتراکات ملت‌ها سرمایه ای است که نمی‌توان با پول خریداری کرد/ اگر همکاری دو کشور نبود، عراق تاکنون تجریه شده بود

وحدت و اشتراکات ملت‌ها سرمایه ای است که نمی‌توان با پول خریداری کرد/ اگر همکاری دو کشور نبود، عراق تاکنون تجریه شده بود
مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل به روابط دو ملت ایران و عراق اشاره کرد و گفت: وحدت در ملت و اشتراکات آنها سرمایه‌ای است که نمی‌توان با پول خریداری کرد و این در حالی است که آمریکا و رژیم صهیونیستی تلاش می‌کنند تا این سرمایه را ازدو ملت بگیرند.

وحدت و اشتراکات ملت‌ها سرمایه ای است که نمی‌توان با پول خریداری کرد/ اگر همکاری دو کشور نبود، عراق تاکنون تجریه شده بود

مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل به روابط دو ملت ایران و عراق اشاره کرد و گفت: وحدت در ملت و اشتراکات آنها سرمایه‌ای است که نمی‌توان با پول خریداری کرد و این در حالی است که آمریکا و رژیم صهیونیستی تلاش می‌کنند تا این سرمایه را ازدو ملت بگیرند.
وحدت و اشتراکات ملت‌ها سرمایه ای است که نمی‌توان با پول خریداری کرد/ اگر همکاری دو کشور نبود، عراق تاکنون تجریه شده بود