ورود تقاضای عمده به بازار سکه/ حباب قیمتی در تاریخ معاملات بازار بی‌سابقه است

ورود تقاضای عمده به بازار سکه/ حباب قیمتی در تاریخ معاملات بازار بی‌سابقه است
رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر گفت: حباب سکه به 210 هزار تومان رسیده که این رقم در تاریخ معاملات سکه بی‌سابقه است.

ورود تقاضای عمده به بازار سکه/ حباب قیمتی در تاریخ معاملات بازار بی‌سابقه است

رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر گفت: حباب سکه به 210 هزار تومان رسیده که این رقم در تاریخ معاملات سکه بی‌سابقه است.
ورود تقاضای عمده به بازار سکه/ حباب قیمتی در تاریخ معاملات بازار بی‌سابقه است