ورود توپخانه ائتلاف بین‌المللی به عملیات موصل

ورود توپخانه ائتلاف بین‌المللی به عملیات موصل
ایسنا نوشت: فرماندهی نیرهای پیشمرگ در شرق و جنوب موصل اعلام کردد که توپخانه نیروهای خارجی برای اولین بار در عملیات میدانی علیه داعش در شرق موصل شرکت کرده است.

ورود توپخانه ائتلاف بین‌المللی به عملیات موصل

ایسنا نوشت: فرماندهی نیرهای پیشمرگ در شرق و جنوب موصل اعلام کردد که توپخانه نیروهای خارجی برای اولین بار در عملیات میدانی علیه داعش در شرق موصل شرکت کرده است.
ورود توپخانه ائتلاف بین‌المللی به عملیات موصل

صبحانه