ورود سامانه‌ بارشی تازه به کشور از دوشنبه/ سرمای زیر صفر در کرمانشاه

ورود سامانه‌ بارشی تازه به کشور از دوشنبه/ سرمای زیر صفر در کرمانشاه
فردا در نیمه غربی و در استان‌های شمالی کشور افزایش دما رخ می‌دهد، همچنین روز دوشنبه در نیمه شمالی و شرق کشور افزایش دما و در جنوب شرق کاهش محسوس دما پیش‌بینی می‌شود و از بعدازظهر دوشنبه بارش در مناطق زاگرس مرکزی شدت می‌یابد.

ورود سامانه‌ بارشی تازه به کشور از دوشنبه/ سرمای زیر صفر در کرمانشاه

فردا در نیمه غربی و در استان‌های شمالی کشور افزایش دما رخ می‌دهد، همچنین روز دوشنبه در نیمه شمالی و شرق کشور افزایش دما و در جنوب شرق کاهش محسوس دما پیش‌بینی می‌شود و از بعدازظهر دوشنبه بارش در مناطق زاگرس مرکزی شدت می‌یابد.
ورود سامانه‌ بارشی تازه به کشور از دوشنبه/ سرمای زیر صفر در کرمانشاه