وزیر اسرائیلی: با عربستان سعودی علیه ایران همکاری مخفیانه داشته‌ایم

وزیر اسرائیلی: با عربستان سعودی علیه ایران همکاری مخفیانه داشته‌ایم
وزیر انرژی رژیم صهیونیستی در اظهاراتی روز یکشنبه گفت تل‌آویو با عربستان سعودی علیه ایران همکاری می‌کند.

وزیر اسرائیلی: با عربستان سعودی علیه ایران همکاری مخفیانه داشته‌ایم

وزیر انرژی رژیم صهیونیستی در اظهاراتی روز یکشنبه گفت تل‌آویو با عربستان سعودی علیه ایران همکاری می‌کند.
وزیر اسرائیلی: با عربستان سعودی علیه ایران همکاری مخفیانه داشته‌ایم