وزیر خارجه لبنان: حزب‌الله از لبنان در مقابل تروریست‌های داعش دفاع کرد

وزیر خارجه لبنان: حزب‌الله از لبنان در مقابل تروریست‌های داعش دفاع کرد
وزیر خارجه لبنان که به مسکو سفر کرده است با اشاره به کوتاهی ارتش و دولت لبنان در مبارزه با داعش، تأکید کرد که جنبش حزب‌الله از لبنان در مقابل داعش دفاع کرد.

وزیر خارجه لبنان: حزب‌الله از لبنان در مقابل تروریست‌های داعش دفاع کرد

وزیر خارجه لبنان که به مسکو سفر کرده است با اشاره به کوتاهی ارتش و دولت لبنان در مبارزه با داعش، تأکید کرد که جنبش حزب‌الله از لبنان در مقابل داعش دفاع کرد.
وزیر خارجه لبنان: حزب‌الله از لبنان در مقابل تروریست‌های داعش دفاع کرد