وضعیت سرمایه‌گذاری ایران در هند به کجا رسید؟

وضعیت سرمایه‌گذاری ایران در هند به کجا رسید؟
تسنیم نوشت: یک شرکت هندی قصد دارد برای افزایش تدریجی ظرفیت واحد پالایشگاهی خود که بخشی از آن متعلق به ایران است ۵.۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری کند.

وضعیت سرمایه‌گذاری ایران در هند به کجا رسید؟

تسنیم نوشت: یک شرکت هندی قصد دارد برای افزایش تدریجی ظرفیت واحد پالایشگاهی خود که بخشی از آن متعلق به ایران است ۵.۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری کند.
وضعیت سرمایه‌گذاری ایران در هند به کجا رسید؟