وعده تسویه ۱۳ هزار میلیارد تومانی بدهی پیمانکاران آب و برق به سرانجام نرسید/ استقبال سرد پیمانکاران از اوراق دولتی‌

وعده تسویه ۱۳ هزار میلیارد تومانی بدهی پیمانکاران آب و برق به سرانجام نرسید/ استقبال سرد پیمانکاران از اوراق دولتی‌
در حالی که وزیر نیرو اواخر سال گذشته اعلام کرده بود به زودی ۱۳ هزار میلیارد تومان از مطالبات بخش خصوصی از سوی وزارت نیرو به پیمانکاران آب و برق پرداخت می‌شود، گزارش‌ها حاکی از این است که حتی یک ریال هم از این رقم وعده‌شده پرداخت نشده است.

وعده تسویه ۱۳ هزار میلیارد تومانی بدهی پیمانکاران آب و برق به سرانجام نرسید/ استقبال سرد پیمانکاران از اوراق دولتی‌

در حالی که وزیر نیرو اواخر سال گذشته اعلام کرده بود به زودی ۱۳ هزار میلیارد تومان از مطالبات بخش خصوصی از سوی وزارت نیرو به پیمانکاران آب و برق پرداخت می‌شود، گزارش‌ها حاکی از این است که حتی یک ریال هم از این رقم وعده‌شده پرداخت نشده است.
وعده تسویه ۱۳ هزار میلیارد تومانی بدهی پیمانکاران آب و برق به سرانجام نرسید/ استقبال سرد پیمانکاران از اوراق دولتی‌

بک لینک رنک 5