وعده روحانی درباره احیای دریاچه ارومیه در انتخابات خارج از صلاحیت وی بود/ کاهش 40 سانتی‌متری سطح آب دریاچه در 20 سال

وعده روحانی درباره احیای دریاچه ارومیه در انتخابات خارج از صلاحیت وی بود/ کاهش 40 سانتی‌متری سطح آب دریاچه در 20 سال
مدیر ستاد احیای دریاچه ارومیه با بیان اینکه سطح آب دریاچه ارومیه در 20 سال 40 سانتی‌متر کاهش یافته است گفت: وعده احیای دریاچه ارومیه از زبان روحانی در انتخابات خارج از صلاحیت وی بود.

وعده روحانی درباره احیای دریاچه ارومیه در انتخابات خارج از صلاحیت وی بود/ کاهش 40 سانتی‌متری سطح آب دریاچه در 20 سال

مدیر ستاد احیای دریاچه ارومیه با بیان اینکه سطح آب دریاچه ارومیه در 20 سال 40 سانتی‌متر کاهش یافته است گفت: وعده احیای دریاچه ارومیه از زبان روحانی در انتخابات خارج از صلاحیت وی بود.
وعده روحانی درباره احیای دریاچه ارومیه در انتخابات خارج از صلاحیت وی بود/ کاهش 40 سانتی‌متری سطح آب دریاچه در 20 سال

دانلود فیلم خارجی