ولید معلم: سوریه و عراق به نیابت، از دنیا در برابر تروریسم دفاع می‌کنند

ولید معلم: سوریه و عراق به نیابت، از دنیا در برابر تروریسم دفاع می‌کنند
وزیر خارجه سوریه در دیدار با همتای عراقی خود گفت که سوریه و عراق نه تنها از خود بلکه از دنیا در برابر تروریسم دفاع می‌کنند.

ولید معلم: سوریه و عراق به نیابت، از دنیا در برابر تروریسم دفاع می‌کنند

وزیر خارجه سوریه در دیدار با همتای عراقی خود گفت که سوریه و عراق نه تنها از خود بلکه از دنیا در برابر تروریسم دفاع می‌کنند.
ولید معلم: سوریه و عراق به نیابت، از دنیا در برابر تروریسم دفاع می‌کنند

سایت خبری زندگی