وینفرد شفر؛ نگران برای پادوانی،عصبانی برای حسینی

وینفرد شفر؛ نگران برای پادوانی،عصبانی برای حسینی
سرمربی استقلال پس از پایان بازی پیگیر وضعیت دو بازیکن تیمش بود.

وینفرد شفر؛ نگران برای پادوانی،عصبانی برای حسینی

سرمربی استقلال پس از پایان بازی پیگیر وضعیت دو بازیکن تیمش بود.
وینفرد شفر؛ نگران برای پادوانی،عصبانی برای حسینی