پاکسازی راه آستارا به اردبیل از گل و لای

پاکسازی راه آستارا به اردبیل از گل و لای
محورهای مواصلاتی آستارا به اردبیل (محدوده بهارستان) و آستارا به تالش (ویزنه) که براثر بارش باران و ریزش گل و لای به سطح جاده مختل شده بود با تلاش عوامل راهداری پاکسازی و تردد روان برقرار شد.

پاکسازی راه آستارا به اردبیل از گل و لای

محورهای مواصلاتی آستارا به اردبیل (محدوده بهارستان) و آستارا به تالش (ویزنه) که براثر بارش باران و ریزش گل و لای به سطح جاده مختل شده بود با تلاش عوامل راهداری پاکسازی و تردد روان برقرار شد.
پاکسازی راه آستارا به اردبیل از گل و لای

موبایل دوستان