پای صحبت مردم مناطق زلزله‌زده کرمانشاه بعد از ۵۰ روز/ بلایی که زلزله سر دانش‌آموزان آورد

پای صحبت مردم مناطق زلزله‌زده کرمانشاه بعد از ۵۰ روز/ بلایی که زلزله سر دانش‌آموزان آورد
یکی از ساکنان روستای جابری درباره تحصیل دختر پیش‌دانشگاهی‌اش، می‌گوید: سرویس مدرسه، تمام دختران دانش‌آموز هم سن دخترم را جمع می‌کرد و به مدرسه در سرپل ذهاب می‌برد اما بعد از زلزله، دیگر سرویس نداریم و دخترم هم به مدرسه نمی‌رود.

پای صحبت مردم مناطق زلزله‌زده کرمانشاه بعد از ۵۰ روز/ بلایی که زلزله سر دانش‌آموزان آورد

یکی از ساکنان روستای جابری درباره تحصیل دختر پیش‌دانشگاهی‌اش، می‌گوید: سرویس مدرسه، تمام دختران دانش‌آموز هم سن دخترم را جمع می‌کرد و به مدرسه در سرپل ذهاب می‌برد اما بعد از زلزله، دیگر سرویس نداریم و دخترم هم به مدرسه نمی‌رود.
پای صحبت مردم مناطق زلزله‌زده کرمانشاه بعد از ۵۰ روز/ بلایی که زلزله سر دانش‌آموزان آورد