پربازدیدترین اخبار خبرگزاری فارس در 30بهمن ماه

پربازدیدترین اخبار خبرگزاری فارس در 30بهمن ماه
اخبار ضد و نقیض از پیدا شدن لاشه هواپیمای ATR، جزئیات نحوه ردیابی مکان هواپیما با ماهواره تجسس‌ و نجات، 3 شهید و چند مجروح ماموران انتظامی در حمله «اتوبوس دیوانه» دراویش،
پایان جست‌وجوی هواپیمای سرنگون شده ATR و ارائه مختصات محل سقوط این هواپیما به ایران توسط روسیه پربازدیدترین اخبار خبرگزاری فارس در 30بهمن ماه بود.

پربازدیدترین اخبار خبرگزاری فارس در 30بهمن ماه

اخبار ضد و نقیض از پیدا شدن لاشه هواپیمای ATR، جزئیات نحوه ردیابی مکان هواپیما با ماهواره تجسس‌ و نجات، 3 شهید و چند مجروح ماموران انتظامی در حمله «اتوبوس دیوانه» دراویش،
پایان جست‌وجوی هواپیمای سرنگون شده ATR و ارائه مختصات محل سقوط این هواپیما به ایران توسط روسیه پربازدیدترین اخبار خبرگزاری فارس در 30بهمن ماه بود.
پربازدیدترین اخبار خبرگزاری فارس در 30بهمن ماه