پربحث‌ترین اخبار خبرگزاری فارس در ۲۲مرداد

پربحث‌ترین اخبار خبرگزاری فارس در ۲۲مرداد
احسان حدادی هم حذف شد؛ اصلاح‌طلبان به گزینه غیر روحانی هم فکرکنند و منصوریان برای دعوا آمده بود؛ از جمله پربحث‌ترین اخبار خبرگزاری فارس در روز گذشته بودند.

پربحث‌ترین اخبار خبرگزاری فارس در ۲۲مرداد

احسان حدادی هم حذف شد؛ اصلاح‌طلبان به گزینه غیر روحانی هم فکرکنند و منصوریان برای دعوا آمده بود؛ از جمله پربحث‌ترین اخبار خبرگزاری فارس در روز گذشته بودند.
پربحث‌ترین اخبار خبرگزاری فارس در ۲۲مرداد

موبایل دوستان