پربحث‌ترین اخبار خبرگزاری فارس در 30 بهمن‌ماه

پربحث‌ترین اخبار خبرگزاری فارس در 30 بهمن‌ماه
پایان عملیات جست‌وجوی هواپیمای سرنگون شده، 3 شهید و چند مجروح ماموران ناجا در حمله «اتوبوس دیوانه» دراویش و استیضاح آخوندی در مجلس پر بحث‌ترین خبرهای 30 بهمن‌ماه خبرگزاری فارس بود.

پربحث‌ترین اخبار خبرگزاری فارس در 30 بهمن‌ماه

پایان عملیات جست‌وجوی هواپیمای سرنگون شده، 3 شهید و چند مجروح ماموران ناجا در حمله «اتوبوس دیوانه» دراویش و استیضاح آخوندی در مجلس پر بحث‌ترین خبرهای 30 بهمن‌ماه خبرگزاری فارس بود.
پربحث‌ترین اخبار خبرگزاری فارس در 30 بهمن‌ماه