پربحث‌ترین اخبار خبرگزاری فارس در 6 بهمن

پربحث‌ترین اخبار خبرگزاری فارس در 6 بهمن
کُردهای عفرین خواستار استقرار ارتش سوریه در این منطقه شدند و شاگردان برانکو همچنان دست‌نیافتنی‌؛ از جمله پربحث‌ترین اخبار خبرگزاری فارس در روز گذشته بودند.

پربحث‌ترین اخبار خبرگزاری فارس در 6 بهمن

کُردهای عفرین خواستار استقرار ارتش سوریه در این منطقه شدند و شاگردان برانکو همچنان دست‌نیافتنی‌؛ از جمله پربحث‌ترین اخبار خبرگزاری فارس در روز گذشته بودند.
پربحث‌ترین اخبار خبرگزاری فارس در 6 بهمن