پربحث‌ترین خبرهای پنجشنبه 3 اسفندماه

پربحث‌ترین خبرهای پنجشنبه 3 اسفندماه
حادثه گلستان هفتم، راه حل ترامپ برای اتمام تیراندازی‌های مرگبار در آمریکا، ارائه طرح سؤال از رئیس جمهور در مجلس و واکنش کدخدایی به اظهارات احمدی نژاد پربحث‌ترین خبرهای 3 اسفندماه خبرگزاری فارس بود.

پربحث‌ترین خبرهای پنجشنبه 3 اسفندماه

حادثه گلستان هفتم، راه حل ترامپ برای اتمام تیراندازی‌های مرگبار در آمریکا، ارائه طرح سؤال از رئیس جمهور در مجلس و واکنش کدخدایی به اظهارات احمدی نژاد پربحث‌ترین خبرهای 3 اسفندماه خبرگزاری فارس بود.
پربحث‌ترین خبرهای پنجشنبه 3 اسفندماه