پربحث ترین اخبار شنبه 5 اسفندماه خبرگزاری فارس

پربحث ترین اخبار شنبه 5 اسفندماه خبرگزاری فارس
درخواست برای مجازات مجرمین حادثه پاسداران، اظهارات جدید نیکی هیلی درباره برجام و آزمایش‌های موشکی ایران، گفت و گو با ملکشاهی درباره طرح عودت اموال نامشروع مسئولان، جمعه اولین روز هفته شد و نرخ تورم در بهمن پربحث ترین اخبار 5 اسفند خبرگزاری فارس بود.

پربحث ترین اخبار شنبه 5 اسفندماه خبرگزاری فارس

درخواست برای مجازات مجرمین حادثه پاسداران، اظهارات جدید نیکی هیلی درباره برجام و آزمایش‌های موشکی ایران، گفت و گو با ملکشاهی درباره طرح عودت اموال نامشروع مسئولان، جمعه اولین روز هفته شد و نرخ تورم در بهمن پربحث ترین اخبار 5 اسفند خبرگزاری فارس بود.
پربحث ترین اخبار شنبه 5 اسفندماه خبرگزاری فارس