پربحث ترین خبرهای فارس در 7 اسفندماه

پربحث ترین خبرهای فارس در 7 اسفندماه
دلار باز هم کمیاب شد، گزارش فارس از ماجرای ادامه‌دار ضرب و شتم پزشکان ، ناگفته‌های حادثه «گلستان هفتم» در گفت‌وگوی تفصیلی فارس با دهقانی از جمله پر بحث‌ترین خبرهای فارس در 7 اسفندماه بود.

پربحث ترین خبرهای فارس در 7 اسفندماه

دلار باز هم کمیاب شد، گزارش فارس از ماجرای ادامه‌دار ضرب و شتم پزشکان ، ناگفته‌های حادثه «گلستان هفتم» در گفت‌وگوی تفصیلی فارس با دهقانی از جمله پر بحث‌ترین خبرهای فارس در 7 اسفندماه بود.
پربحث ترین خبرهای فارس در 7 اسفندماه