پرداخت کمک‌هزینه اسکان به زلزله‌زدگان روستاهای کرمانشاه/ 30 هزار واحد مسکونی خسارت دیده‌اند

پرداخت کمک‌هزینه اسکان به زلزله‌زدگان روستاهای کرمانشاه/ 30 هزار واحد مسکونی خسارت دیده‌اند
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه میزان کمک‌هزینه اسکان موقت و دائم در روستاهای زلزله‌زده کرمانشاه 3 تا 5 میلیون تومان است، گفت: امکان دریافت کانکس به‌جای کمک هزینه نیز وجود دارد.

پرداخت کمک‌هزینه اسکان به زلزله‌زدگان روستاهای کرمانشاه/ 30 هزار واحد مسکونی خسارت دیده‌اند

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه میزان کمک‌هزینه اسکان موقت و دائم در روستاهای زلزله‌زده کرمانشاه 3 تا 5 میلیون تومان است، گفت: امکان دریافت کانکس به‌جای کمک هزینه نیز وجود دارد.
پرداخت کمک‌هزینه اسکان به زلزله‌زدگان روستاهای کرمانشاه/ 30 هزار واحد مسکونی خسارت دیده‌اند