پرداخت 70 میلیارد تومان از بدهی پدیده شاندیز/ رسانه‌های خراسان رضوی هیچ پرونده‌ای در دستگاه قضا ندارند

پرداخت 70 میلیارد تومان از بدهی پدیده شاندیز/ رسانه‌های خراسان رضوی هیچ پرونده‌ای در دستگاه قضا ندارند
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی گفت: نزدیک به 70 میلیارد تومان از بدهی پدیده شاندیز با مساعدت‌هایی پرداخت شده و مابقی نیز در حال پرداخت است.

پرداخت 70 میلیارد تومان از بدهی پدیده شاندیز/ رسانه‌های خراسان رضوی هیچ پرونده‌ای در دستگاه قضا ندارند

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی گفت: نزدیک به 70 میلیارد تومان از بدهی پدیده شاندیز با مساعدت‌هایی پرداخت شده و مابقی نیز در حال پرداخت است.
پرداخت 70 میلیارد تومان از بدهی پدیده شاندیز/ رسانه‌های خراسان رضوی هیچ پرونده‌ای در دستگاه قضا ندارند