پرونده گزینش استادان در چارچوب قانون بررسی می‌شود/ تدریس رشته موسیقی در دانشگاه آزاد مشکلی ندارد

پرونده گزینش استادان در چارچوب قانون بررسی می‌شود/ تدریس رشته موسیقی در دانشگاه آزاد مشکلی ندارد
معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد گفت: اعضای هیات علمی باید به لحاظ عمومی و هم به لحاظ علمی گزینش شوند، در خصوص کسانی که در گذشته این روند را طی نکرده اند، باید پرونده تشکیل و فرایند با دقت تمام و در چارچوب قانون طی شود.

پرونده گزینش استادان در چارچوب قانون بررسی می‌شود/ تدریس رشته موسیقی در دانشگاه آزاد مشکلی ندارد

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد گفت: اعضای هیات علمی باید به لحاظ عمومی و هم به لحاظ علمی گزینش شوند، در خصوص کسانی که در گذشته این روند را طی نکرده اند، باید پرونده تشکیل و فرایند با دقت تمام و در چارچوب قانون طی شود.
پرونده گزینش استادان در چارچوب قانون بررسی می‌شود/ تدریس رشته موسیقی در دانشگاه آزاد مشکلی ندارد