پرویز هادی به فینال سنگین وزن راه یافت

پرویز هادی به فینال سنگین وزن راه یافت
پرویز هادی با برتری برابر حریف خود به فینال مسابقات سنگین وزن رقابت‌های بین‌المللی کشتی آزاد جام تختی راه یافت.

پرویز هادی به فینال سنگین وزن راه یافت

پرویز هادی با برتری برابر حریف خود به فینال مسابقات سنگین وزن رقابت‌های بین‌المللی کشتی آزاد جام تختی راه یافت.
پرویز هادی به فینال سنگین وزن راه یافت