پزشکیان: با دعوا کردن مملکت درست نمی‌شود /اصولگرایان می‌خواهند در جبهه اصلاحات تفرقه بیندازند

پزشکیان: با دعوا کردن مملکت درست نمی‌شود /اصولگرایان می‌خواهند در جبهه اصلاحات تفرقه بیندازند
سایت روزنامه اعتماد نوشت:مسعود پزشکیان نماینده تبریز و نایب رییس مجلس اظهارداشت: کسانیکه بر طبل عبور اصلاح طلبان از آقای روحانی می کوبند می خواهند در میان اصلاح طلبان تفرقه ایجاد کنند

پزشکیان: با دعوا کردن مملکت درست نمی‌شود /اصولگرایان می‌خواهند در جبهه اصلاحات تفرقه بیندازند

سایت روزنامه اعتماد نوشت:مسعود پزشکیان نماینده تبریز و نایب رییس مجلس اظهارداشت: کسانیکه بر طبل عبور اصلاح طلبان از آقای روحانی می کوبند می خواهند در میان اصلاح طلبان تفرقه ایجاد کنند
پزشکیان: با دعوا کردن مملکت درست نمی‌شود /اصولگرایان می‌خواهند در جبهه اصلاحات تفرقه بیندازند

نفت آموزش پرورش دولتی