پسر بچه‌ای که صاحب پا شد+تصاویر

پسر بچه‌ای که صاحب پا شد+تصاویر
پزشکان داوطلب با پیوستن به کمپین نذر مهربانی و حضور در مناطق حاشیه‌ای تهران اقدام به معاینه و درمان بیماران کردند.

پسر بچه‌ای که صاحب پا شد+تصاویر

پزشکان داوطلب با پیوستن به کمپین نذر مهربانی و حضور در مناطق حاشیه‌ای تهران اقدام به معاینه و درمان بیماران کردند.
پسر بچه‌ای که صاحب پا شد+تصاویر