پلیس اسرائیل بازهم نتانیاهو را بازجویی می‌کند

پلیس اسرائیل بازهم نتانیاهو را بازجویی می‌کند
پلیس رژیم صهیونیستی در جریان دو پرونده فساد مالی از بنیامین نتانیاهو بازجویی می‌کند.

پلیس اسرائیل بازهم نتانیاهو را بازجویی می‌کند

پلیس رژیم صهیونیستی در جریان دو پرونده فساد مالی از بنیامین نتانیاهو بازجویی می‌کند.
پلیس اسرائیل بازهم نتانیاهو را بازجویی می‌کند