پنجاه و پنج درصد داروهای وارداتی مشابه داخلی دارند

پنجاه و پنج درصد داروهای وارداتی مشابه داخلی دارند
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با انتقاد از عدم حمایت مالی مسئولان از شرکت‌های تولید داروی داخلی از آن تحت عنوان مانعی در مسیر رقابت جهانی این شرکت‌ها یاد کرد.

پنجاه و پنج درصد داروهای وارداتی مشابه داخلی دارند

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با انتقاد از عدم حمایت مالی مسئولان از شرکت‌های تولید داروی داخلی از آن تحت عنوان مانعی در مسیر رقابت جهانی این شرکت‌ها یاد کرد.
پنجاه و پنج درصد داروهای وارداتی مشابه داخلی دارند