پوتین از نتانیاهو خواست باعث شروع درگیری جدید در منطقه نشود

پوتین از نتانیاهو خواست باعث شروع درگیری جدید در منطقه نشود
رئیس جمهور روسیه در تماس تلفنی با نخست وزیر رژیم صهیونیستی خواستار اجتناب از هر گامی که دور جدید درگیری‌ها در منطقه را شعله‌ور کند، شد.

پوتین از نتانیاهو خواست باعث شروع درگیری جدید در منطقه نشود

رئیس جمهور روسیه در تماس تلفنی با نخست وزیر رژیم صهیونیستی خواستار اجتناب از هر گامی که دور جدید درگیری‌ها در منطقه را شعله‌ور کند، شد.
پوتین از نتانیاهو خواست باعث شروع درگیری جدید در منطقه نشود