پورتره میشل و باراک اوباما/ تصاویر

پورتره میشل و باراک اوباما/ تصاویر
پرتره باراک اوباما و همسرش به گالری ملی پورتره های آمریکا معرفی شد.

پورتره میشل و باراک اوباما/ تصاویر

پرتره باراک اوباما و همسرش به گالری ملی پورتره های آمریکا معرفی شد.
پورتره میشل و باراک اوباما/ تصاویر