پیام تبریک کارلوس کی‌روش برای المپیکی‌های ایران، خصوصا کیمیا

پیام تبریک کارلوس کی‌روش برای المپیکی‌های ایران، خصوصا کیمیا
سرمربی تیم ملی به کاروان ورزشی ایران و به خصوص کیمیا علیزاده به خاطر دستاورد ارزشمند و فوق العاده‌اش تبریک گفت.

پیام تبریک کارلوس کی‌روش برای المپیکی‌های ایران، خصوصا کیمیا

سرمربی تیم ملی به کاروان ورزشی ایران و به خصوص کیمیا علیزاده به خاطر دستاورد ارزشمند و فوق العاده‌اش تبریک گفت.
پیام تبریک کارلوس کی‌روش برای المپیکی‌های ایران، خصوصا کیمیا

عکس های جدید