پیام تسلیت نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاهها در پی درگذشت رضا مقدسی

پیام تسلیت نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاهها در پی درگذشت رضا مقدسی
روابط عمومی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها با صدور پیامی درگذشت رضا مقدسی را تسلیت گفت.

پیام تسلیت نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاهها در پی درگذشت رضا مقدسی

روابط عمومی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها با صدور پیامی درگذشت رضا مقدسی را تسلیت گفت.
پیام تسلیت نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاهها در پی درگذشت رضا مقدسی