پیام رهبر انقلاب خطاب به مستندسازان رونمایی می‌شود

پیام رهبر انقلاب خطاب به مستندسازان رونمایی می‌شود
پیام رهبر معظم انقلاب به مستندسازان با عنوان منشور مستند انقلاب اسلامی رونمایی می شود.

پیام رهبر انقلاب خطاب به مستندسازان رونمایی می‌شود

پیام رهبر معظم انقلاب به مستندسازان با عنوان منشور مستند انقلاب اسلامی رونمایی می شود.
پیام رهبر انقلاب خطاب به مستندسازان رونمایی می‌شود