پیروزی آسان مهدی خدابخشی در مسابقه اول/ تکواندو به کسب مدال امیدوار شد

پیروزی آسان مهدی خدابخشی در مسابقه اول/ تکواندو به کسب مدال امیدوار شد
مهدی خدابخشی در اولین مسابقه‌اش در المپیک 2016 حریفی از هندوراس را شکست داد.

پیروزی آسان مهدی خدابخشی در مسابقه اول/ تکواندو به کسب مدال امیدوار شد

مهدی خدابخشی در اولین مسابقه‌اش در المپیک 2016 حریفی از هندوراس را شکست داد.
پیروزی آسان مهدی خدابخشی در مسابقه اول/ تکواندو به کسب مدال امیدوار شد

فستیوال فیلم