پیروزی برزیل مقابل آلمان با سوت فغانی/نیمار و یاران با مدال طلا از ژرمن‌ها انتقام گرفتند

پیروزی برزیل مقابل آلمان با سوت فغانی/نیمار و یاران با مدال طلا از ژرمن‌ها انتقام گرفتند
برزیل موفق شد در ضربات پنالتی آلمان را مغلوب کند و مدال طلای فوتبال المپیک را برای اولین بار در تاریخش بدست آورد.

پیروزی برزیل مقابل آلمان با سوت فغانی/نیمار و یاران با مدال طلا از ژرمن‌ها انتقام گرفتند

برزیل موفق شد در ضربات پنالتی آلمان را مغلوب کند و مدال طلای فوتبال المپیک را برای اولین بار در تاریخش بدست آورد.
پیروزی برزیل مقابل آلمان با سوت فغانی/نیمار و یاران با مدال طلا از ژرمن‌ها انتقام گرفتند

کتابخانه فرهنگ