پیشتازی کلینتون در آمارهای غیررسمی/ ترامپ: بعضی دستگاه‌های ثبت رای، آراء جمهوریخواهان را به نفع دموکرات‌ها تغییر می‌دهند/ جورج بوش به کلینتون رای داد

پیشتازی کلینتون در آمارهای غیررسمی/ ترامپ: بعضی دستگاه‌های ثبت رای، آراء جمهوریخواهان را به نفع دموکرات‌ها تغییر می‌دهند/ جورج بوش به کلینتون رای داد
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که از ماهها پیش با کارزار تبلیغاتی آغاز شده بود از ساعت 6 صبح روز سه‌شنبه به وقت محلی وارد فاز نهایی رای‌گیری و سپس شمارش آراء شده است.

پیشتازی کلینتون در آمارهای غیررسمی/ ترامپ: بعضی دستگاه‌های ثبت رای، آراء جمهوریخواهان را به نفع دموکرات‌ها تغییر می‌دهند/ جورج بوش به کلینتون رای داد

انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که از ماهها پیش با کارزار تبلیغاتی آغاز شده بود از ساعت 6 صبح روز سه‌شنبه به وقت محلی وارد فاز نهایی رای‌گیری و سپس شمارش آراء شده است.
پیشتازی کلینتون در آمارهای غیررسمی/ ترامپ: بعضی دستگاه‌های ثبت رای، آراء جمهوریخواهان را به نفع دموکرات‌ها تغییر می‌دهند/ جورج بوش به کلینتون رای داد

نصب بیتالک