پیشنهادهای بنیاد و شهرداری برای بازسازی پلاسکو/ واحدهای صنفی با مجتمع ۱۰۰۰ واحدی مخالفند

پیشنهادهای بنیاد و شهرداری برای بازسازی پلاسکو/ واحدهای صنفی با مجتمع ۱۰۰۰ واحدی مخالفند
رئیس اتحادیه پیراهن‌ دوزان تهران با بیان اینکه اگر ۲ اتحادیه پیراهن‌دوزان و پوشاک تهران با هم اختلافی داشته باشند درباره آن حرفی نمی‌زنم، گفت: به زودی ۲ جلسه در مورد عدم اجرای تعهدات در مقابل کسبه پلاسکو و چگونگی بازسازی این ساختمان برگزار می‌‌شود.

پیشنهادهای بنیاد و شهرداری برای بازسازی پلاسکو/ واحدهای صنفی با مجتمع ۱۰۰۰ واحدی مخالفند

رئیس اتحادیه پیراهن‌ دوزان تهران با بیان اینکه اگر ۲ اتحادیه پیراهن‌دوزان و پوشاک تهران با هم اختلافی داشته باشند درباره آن حرفی نمی‌زنم، گفت: به زودی ۲ جلسه در مورد عدم اجرای تعهدات در مقابل کسبه پلاسکو و چگونگی بازسازی این ساختمان برگزار می‌‌شود.
پیشنهادهای بنیاد و شهرداری برای بازسازی پلاسکو/ واحدهای صنفی با مجتمع ۱۰۰۰ واحدی مخالفند