پیوس: ترکاشوند باید پاسخگوی جذب بازیکنان بی‌کیفت باشد/ پرسپولیس با این روش حرفی برای گفتن نخواهد داشت

پیوس: ترکاشوند باید پاسخگوی جذب بازیکنان بی‌کیفت باشد/ پرسپولیس با این روش حرفی برای گفتن نخواهد داشت
پیشکسوت باشگاه پرسپولیس گفت: به نظر می‌رسد جذب دو بازیکن بی‌کیفیت اوکراینی به دلیل خودمحوری مدیریت باشگاه و ترکاشوند بوده و آنها باید پاسخگوی جذب چنین بازیکنان بی‌کیفیتی باشند.

پیوس: ترکاشوند باید پاسخگوی جذب بازیکنان بی‌کیفت باشد/ پرسپولیس با این روش حرفی برای گفتن نخواهد داشت

پیشکسوت باشگاه پرسپولیس گفت: به نظر می‌رسد جذب دو بازیکن بی‌کیفیت اوکراینی به دلیل خودمحوری مدیریت باشگاه و ترکاشوند بوده و آنها باید پاسخگوی جذب چنین بازیکنان بی‌کیفیتی باشند.
پیوس: ترکاشوند باید پاسخگوی جذب بازیکنان بی‌کیفت باشد/ پرسپولیس با این روش حرفی برای گفتن نخواهد داشت