پیونگ یانگ خواستار توقف کامل رزمایش‌های آمریکا در شبه جزیره کره شد

پیونگ یانگ خواستار توقف کامل رزمایش‌های آمریکا در شبه جزیره کره شد
یک دیپلمات کره شمالی گفت که این کشور خواستار توقف موقت رزمایش‌های نظامی آمریکا و کره شمالی در منطقه نبوده و می‌خواهد این رزمایش‌ها کاملا متوقف شود و ادامه داد پیونگ یانگ تصمیم درستی گرفته که قوای اتمی خود را تقویت می‌کند.

پیونگ یانگ خواستار توقف کامل رزمایش‌های آمریکا در شبه جزیره کره شد

یک دیپلمات کره شمالی گفت که این کشور خواستار توقف موقت رزمایش‌های نظامی آمریکا و کره شمالی در منطقه نبوده و می‌خواهد این رزمایش‌ها کاملا متوقف شود و ادامه داد پیونگ یانگ تصمیم درستی گرفته که قوای اتمی خود را تقویت می‌کند.
پیونگ یانگ خواستار توقف کامل رزمایش‌های آمریکا در شبه جزیره کره شد